Stämplarnas poesi.

Följande stycke är ett utdrag ur ett längre poetiskt verk av Arne Blomgren i Harads, Norrbotten. Första gången publicerat i en av de tidigaste utgåvorna av Facit Postal:


Mail: Olle Hakansson

Senast ändrad 2001-01-19